Special solution

Engineering Base | Documentation management system

EB DMS řeší problematiku výměny dokumentace mezi investorem a dodavateli, a následně provoz dokumentace. Vše probíhá s jasně definovaným pracovním postupem, ze kterého nelze uhnout.

EB DMS tak přináší jednotnost, přehled a pořádek do světa dokumentace staveb.

Rychlá navigace

  1. Objektová orientace
  2. Integrace dat
  3. Pracovní postup - workflow
  4. Transparentnost

Objektová orientace

Objektová orientace ve strukturované dokumentaci v EB. Přechod od souborového (file) systému správy výkresové dokumentace ke správě objektové v rámci centrální SQL-databáze přináší zvýšení kvality a přesnosti objektově orientované dokumentace.

Integrace dat

Integrace dat přináší sloučení různých digitálních formátů elektro-technologické a konstrukčně– stavební dokumentace do jednotné strukturované dokumentace v souladu s podmínkami stavebního zákona.

Pracovní postup - workflow

Tedy sled na sebe navazujících událostí v průběhu práce při procesu tvorby, kontroly, připomínkování a odevzdání projektové dokumentace, který má jasně definovaný začátek, organizovaný sled úkonů, aktivit a definované ukončení.

Transparentnost

Transparentnost je zajištěna průběžnou informovaností v tzv. komunikační větvi daného případu prostřednictvím webového portálu investora. Zde jsou historicky uchovány informace a potřebná data z procesu tvorby, schvalování a samotného předání projektové dokumentace.

Contact us


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

Social Networks