Vývoj customizací

Máme dlouholeté zkušenosti z implementací a customizací. Rádi se s Vámi podělíme o naše know-how v rámci programu Technodat EXPERIENCE, který vám přináší další přidanou hodnotu platformy 3DEXPERIENCE.

Procesy - Automatická notifikace

Rozšiřuje standardní systém upozorňování na události v rámci procesů o tyto možnosti:

  • definování specifických pravidel notifikace pro jednotlivé šablony procesů v rámci intuitivního nástroje
  • zajištění včasné notifikace nejen e-mailem, ale také pomocí SMS zprávy
  • informovat o událostech v rámci procesu i osoby nepracující přímo s PLM systémem

Projekty - Připojit k úkolu

  • Zjednodušuje projektovému týmu připojit výstupy práce k úkolu.
  • V případě konstrukčních dat umožní připojit všechny výstupy najednou (3D, 2D, položku).

Tiskové sady

  • podpora hromadného tisku dokumentace spravované v PLM systémem
  • generování obsahu tiskové sady na základě kusovníku, změny, adresářové struktury
  • možnost doplnění výstupu o automaticky generované texty (překryvná razítka)
  • evidence tisku – seznam vytvořených a zpracovaných tiskových sad

Contact us


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

Social Networks