Benefits

  • Sjednocení procesu schvalování

    Nová úroveň procesu tvorby, schvalování a předávání projektové dokumentace mezi investorem (PREdi) a projektantem


  • Zlepšení standardizace a kontroly

    Jednoznačné požadavky na všechny dodavatele projekční dokumentace staveb dle stavebního zákona a požadavků investora


  • Podpora životního cyklu stavby

    Plnohodnotné využití uložených dat pro potřeby projekce, výstavby, správy a údržby staveb a technologických zařízení


Social Networks